Draugijos garbės nariai

J. Stanaitis, K. Samm, K. Strupas, A. Užkalnis, A. Černiauskienė, G. Brimas, G. Simutis, E. Poškus, S. Mikalauskas.

Garbės nariai yra atleidžiami nuo draugijos nario mokesčio bei yra nuolatiniai minimaliai invazinės chirurgijos draugijos nariai.