Pirmininkas ir valdyba

Draugijos pirmininkas nuo 2020 m. spalio mėn. dr. Jonas Jurgaitis.

Valdybos nariai: dr. Marius Petrulionis, dr. Simonas Ūselis, doc. dr. Tomas Vanagas, Martynas Sokolovas, dr. Rokas Račkauskas