Pirmininkas ir valdyba

Draugijos pirmininkas nuo 2018 m. spalio mėn. doc. dr. Saulius Mikalauskas.

Valdybos nariai: dr. Marius Petrulionis, dr. Simonas Ūselis, prof. dr. Eligijus Poškus, Martynas Sokolovas, Vaidotas Grigas

Buhalterė: Jurgina Jankaitienė